Wydarzenia

Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej - AGROTECH

W dniach 8-10 marca 2024 roku w Kielcach odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej - AGROTECH. Podczas tego wydarzenia wiele firm prezentowano ciekawe oferty dedykowane głównie branży rolniczej. Na stoisku Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zaprezentowano między innymi projekt pt. „Udoskonalenie technologii produkcji białkowych surowców roślinnych poprzez zastosowanie preparatu usprawniającego biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego (BIOBIAŁKO)”.

Spotkanie członków konsorcjum

W dniu 1 marca 2024 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się spotkanie wszystkich wykonawców realizujących projekt „Udoskonalenie technologii produkcji białkowych surowców roślinnych poprzez zastosowanie preparatu usprawniającego biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego (BIOBIAŁKO)”. Celem spotkania było podsumowanie pierwszego roku badań (2023) oraz omówienie zakresu prac zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym (2024). Koordynator projektu, prof. dr hab. Janusz Podleśny podziękował wszystkim wykonawcom za bardzo duże zaangażowanie w realizację projektu, poprawne założenie eksperymentów polowych oraz dokładne i staranne wykonanie całego zakresu obowiązków przewidzianych w projekcie. Następnie zaprezentował i dokładnie omówił prace związane z eksperymentami polowymi zaplanowanymi do przeprowadzenia w 2024 roku. Spotkanie było dobrą okazją do dyskusji dotyczącej projektu, wyjaśnienia problemów oraz propozycji udoskonalenia metodyki prowadzenia prac związanych z zakładaniem doświadczeń polowych. Wszyscy wykonawcy podkreślili potrzebę tego typu spotkań, dających możliwość wymiany informacji i własnych spostrzeżeń oraz omówienia przebiegu realizacji projektu.

Spotkanie

W dniu 13 grudnia 2023 roku w IUNG-PIB w Puławach odbyło się spotkanie poświęcone projektom naukowym realizowanym w Instytucie. W ramach spotkania zaprezentowano założenia i cele projektu pt. „Udoskonalenie technologii produkcji białkowych surowców roślinnych poprzez zastosowanie preparatu usprawniającego biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego (BIOBIAŁKO)

Lubelskie Forum Innowacji Rolniczych

W dniu 29 września 2023 roku w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się Lubelskie Forum Innowacji Rolniczych zorganizowane przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Podczas tego wydarzenia prezentowane były Grupy Operacyjne na rzecz innowacji EPI z województwa lubelskiego, w tym także grupa operacyjna „Integrowane Technologie Rolnicze (ITR) realizująca projekt pt. „Udoskonalenie technologii produkcji białkowych surowców roślinnych poprzez zastosowanie preparatu usprawniającego biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego (BIOBIAŁKO)”.

Dni kukurydzy i sorga w RZD Kępa-Osiny

W dniu 8 września 2023 roku w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Kępa-Osiny odbyły się organizowane corocznie Dni kukurydzy i sorga. Podczas tego wydarzenia zaprezentowano najważniejsze osiągnięcia naukowe i innowacje w rolnictwie a wśród nich także projekt pt. „Udoskonalenie technologii produkcji białkowych surowców roślinnych poprzez zastosowanie preparatu usprawniającego biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego (BIOBIAŁKO)”.

Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie

W dniach 2-3 września 2023 roku w Częstochowie odbyły się Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Podczas tego święta zorganizowano tradycyjnie Krajową Wystawę Rolniczą. Dożynki były także okazją do poszerzenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i integracji całego środowiska rolniczego. W ramach tego wydarzenia była możliwość prezentacji projektu pt. „Udoskonalenie technologii produkcji białkowych surowców roślinnych poprzez zastosowanie preparatu usprawniającego biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego (BIOBIAŁKO)”.

Dożynki powiatu puławskiego w Janowcu n/Wisłą

W dniu 27 sierpnia 2023 roku odbyły się dożynki powiatowe w gminie Janowiec, w czasie których na stoisku Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zaprezentowano projekt BIOBIAŁKO.

Dni Otwartych Drzwi w LODR Końskowola

W dniu 25 czerwca 2023 roku w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbył się Dzień Otwartych Drzwi. Podczas tego wydarzenia prezentowane były m.in. osiągnięcia niektórych instytutów i uczelni rolniczych. Na Wyspie innowacji, na stoisku Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zaprezentowano projekt pt. „Udoskonalenie technologii produkcji białkowych surowców roślinnych poprzez zastosowanie preparatu usprawniającego biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego (BIOBIAŁKO)”. LODR w Końskowoli jest członkiem konsorcjum tego projektu.

Opracowanie i zainstalowanie tablicy informacyjnej projektu

W dniu 28 marca 2023 roku zainstalowano przy wejściu do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (Lider projektu) tablicę informacyjną zawierającą tytuł i cel operacji, nazwę grupy operacyjnej, lidera i członków konsorcjum oraz źródło finansowania i logo projektu.

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce k/Rzeszowa

W dniach 22-23 marca 2023 roku w Jasionce k/ Rzeszowa odbyło się Europejskie Forum Rolnicze 2023. Podczas dwudniowego spotkania poruszano problemy związane z przyszłością polskiego i europejskiego rolnictwa. W wydarzeniu tym brał udział Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. W czasie Forum prezentowany był projekt pt. „Udoskonalenie technologii produkcji białkowych surowców roślinnych poprzez zastosowanie preparatu usprawniającego biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego (BIOBIAŁKO)”.

Spotkanie z wykonawcami projektu

W dniu 18 stycznia 2023 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się spotkanie z Wykonawcami projektu. Podczas zebrania omówiono problematykę badawczą projektu oraz założenia prac zaplanowanych do realizacji w 2023 roku. Następnie odbyła się szeroka dyskusja dotycząca metodyki zakładania i prowadzenia eksperymentów polowych oraz zakresu wykonywanych obserwacji i pomiarów. Spotkanie było również bardzo dobrą okazją do wymiany poglądów między nauką i praktyką rolniczą w zakresie produkcji roślinnej, w szczególności uprawy roślin strączkowych. W opinii uczestników spotkania, działanie „Współpraca” jest bardzo dobrym przedsięwzięciem umożliwiającym nawiązywanie kontaktów i wzajemnej wymiany informacji między instytucjami naukowymi, upowszechniającymi wiedzę rolniczą oraz rolnikami i przedsiębiorcami.

II Szczyt Grup Operacyjnych EPI

W dniach 29-30 listopada 2022 roku odbyła się konferencja „II Szczyt Grup Operacyjnych EPI”, poświęcona podsumowaniu projektów realizowanych w ramach działania „Współpraca”. Wzięło w niej udział ponad 100 przedstawicieli Grup Operacyjnych EPI z całego kraju reprezentujących różne środowiska, w tym rolników, naukowców, przedsiębiorców, doradców i organizacji pozarządowych. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przedstawili stan obecny oraz plany na przyszłość projektów finansowanych w ramach działania „Współpraca”. Podczas spotkania zaprezentowano wszystkie obecnie działające Grupy Operacyjne w naszym kraju, które realizują tego typu projekty. Organizatorzy konferencji przygotowali powierzchnię wystawienniczą, dzięki której Grupy Operacyjne EPI miały możliwość prezentacji swoich projektów. W wydarzeniu tym brała również udział Grupa Operacyjna EPI „Innowacyjne Technologie Rolnicze (ITR)”, która przedstawiła projekt „ Udoskonalenie technologii produkcji białkowych surowców roślinnych poprzez zastosowanie preparatu usprawniającego biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego (BIOBIAŁKO)” – lider projektu: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Opracowanie informacji o projekcie dla SIR

W dniu 27 października opracowano i przesłano do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie dane o projekcie (w języku polskim i angielskim) w celu zamieszczenia ich w katalogu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego – EPI promującego polskie Grupy Operacyjne EPI, realizujące projekty badawczo-wdrożeniowe w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podpisanie umowy na realizację projektu

W dniu 22 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa (nr 00067.DDD.6509.00142.2019.03) dotycząca realizacji projektu ”Udoskonalenie technologii produkcji białkowych surowców roślinnych poprzez zastosowanie preparatu usprawniającego biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego (BIOBIAŁKO)”. Projekt realizuje Grupa Operacyjna pod nazwą „Innowacyjne Technologie Rolnicze (ITR)”, którą tworzą Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (Lider projektu), Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz rolnicy i przedsiębiorcy z branży rolniczej. W imieniu wszystkich konsorcjantów umowę podpisał prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB w Puławach, a ze strony ARiMR Ewa Kuś, Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Delegowanych.

Opracowanie i uruchomienie strony internetowej projektu

W dniu 24 marca 2022 roku uruchomiono stronę internetową projektu (http://itr.iung.pl), zawierającą najważniejsze informacje o projekcie z możliwością jej aktualizacji o wydarzenia i zakres prac wykonywanych w projekcie oraz zaprojektowano logo projektu. Dostęp do wyżej wymienionej strony znajduje się pod adresem https://www.iung.pl/2020/07/29/projekty-wspolpraca/.