Realizacja projektu

Rok 2023

 1. Przygotowanie pól doświadczalnych do założenia doświadczeń polowych i wyznaczenie poszczególnych obiektów doświadczalnych.
 2. Analiza chemiczna i mikrobiologiczna próbek glebowych pobranych przed wysiewem nasion.
 3. Przygotowanie i wysiew nasion.
 4. Określenie obsady roślin po wschodach.
 5. Montaż tulei rizotronowych na polach doświadczalnych.
 6. Analiza dynamiki gromadzenia masy przez rośliny w okresie kwitnienia.
 7. Pomiary fizjologicznych i mikrobiologicznych wskaźników plonowania.
 8. Pomiar systemu korzeniowego.
 9. Pobieranie próbek roślinnych do oceny struktury plonu.
 10. Zbiór plonu.
 11. Pobranie oraz analiza chemiczna i mikrobiologiczna próbek glebowych po zbiorze plonu.
 12. Pomiary próbek roślinnych.
 13. Analiza chemiczna nasion.
 14. Opracowanie wyników badań.

Rok 2022

 1. Zapoznanie wszystkich członków konsorcjum z założeniami projektu oraz omówienie poszczególnych etapów jego realizacji.
 2. Lokalizacja przestrzenna działek przeznaczonych do prowadzenia eksperymentów polowych na podstawie ortofotomapy.
 3. Dokonanie lustracji wszystkich działek zaplanowanych do założenia i prowadzenia 50 eksperymentów polowych z bobikiem, grochem siewnym i soją. Wykonanie charakterystyki oraz ustalenie układu pól doświadczalnych.
 4. Dokonanie zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia eksperymentów polowych w 2023 roku.
 5. Opracowanie instrukcji odnośnie warunków prowadzenia eksperymentów polowych oraz zakresu wykonywanych obserwacji i pomiarów.
 6. Opracowanie kart technologicznych dla każdego Wykonawcy projektu, obejmujących potrzeby materiałowe związane z założeniem i prowadzeniem eksperymentów polowych.
 7. Koordynowanie prac realizowanych w ramach projektu w roku 2022.