Udoskonalenie technologii produkcji białkowych surowców roślinnych poprzez zastosowanie preparatu usprawniającego biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego (BIOBIAŁKO)

Grupa Operacyjna: Innowacyjne Technologie Rolnicze (ITR)