Wydarzenia

II Szczyt Grup Operacyjnych EPI

W dniach 29-30 listopada 2022 roku odbyła się konferencja „II Szczyt Grup Operacyjnych EPI”, poświęcona podsumowaniu projektów realizowanych w ramach działania „Współpraca”. Wzięło w niej udział ponad 100 przedstawicieli Grup Operacyjnych EPI z całego kraju reprezentujących różne środowiska, w tym rolników, naukowców, przedsiębiorców, doradców i organizacji pozarządowych. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przedstawili stan obecny oraz plany na przyszłość projektów finansowanych w ramach działania „Współpraca”. Podczas spotkania zaprezentowano wszystkie obecnie działające Grupy Operacyjne w naszym kraju, które realizują tego typu projekty. Organizatorzy konferencji przygotowali powierzchnię wystawienniczą, dzięki której Grupy Operacyjne EPI miały możliwość prezentacji swoich projektów. W wydarzeniu tym brała również udział Grupa Operacyjna EPI „Innowacyjne Technologie Rolnicze (ITR)”, która przedstawiła projekt „ Udoskonalenie technologii produkcji białkowych surowców roślinnych poprzez zastosowanie preparatu usprawniającego biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego (BIOBIAŁKO)” – lider projektu: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Podpisanie umowy na realizację projektu

W dniu 22 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa (nr 00067.DDD.6509.00142.2019.03) dotycząca realizacji projektu ”Udoskonalenie technologii produkcji białkowych surowców roślinnych poprzez zastosowanie preparatu usprawniającego biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego (BIOBIAŁKO)”. Projekt realizuje Grupa Operacyjna pod nazwą „Innowacyjne Technologie Rolnicze (ITR)”, którą tworzą Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (Lider projektu), Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz rolnicy i przedsiębiorcy z branży rolniczej. W imieniu wszystkich konsorcjantów umowę podpisał prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB w Puławach, a ze strony ARiMR Ewa Kuś, Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Delegowanych.

Spotkanie z wykonawcami projektu

W dniu 18 stycznia 2023 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się spotkanie z Wykonawcami projektu. Podczas zebrania omówiono problematykę badawczą projektu oraz założenia prac zaplanowanych do realizacji w 2023 roku. Następnie odbyła się szeroka dyskusja dotycząca metodyki zakładania i prowadzenia eksperymentów polowych oraz zakresu wykonywanych obserwacji i pomiarów. Spotkanie było również bardzo dobrą okazją do wymiany poglądów między nauką i praktyką rolniczą w zakresie produkcji roślinnej, w szczególności uprawy roślin strączkowych. W opinii uczestników spotkania, działanie „Współpraca” jest bardzo dobrym przedsięwzięciem umożliwiającym nawiązywanie kontaktów i wzajemnej wymiany informacji między instytucjami naukowymi, upowszechniającymi wiedzę rolniczą oraz rolnikami i przedsiębiorcami.